Order De Vervolmaking van de Wijsheid
from Noord Nederlandsche Boekhandel